Disclaimer

Deze website is een uitgave van DRM Vastgoedbeheer. Deze website is louter bedoeld als een informatieve website en een presentatieplatform voor de afzonderlijke winkeliers.


Alle inhoud op deze website, waaronder teksten, logo’s, foto’s en illustraties, is (intellectueel) eigendom van DRM, de afzonderlijke winkeliers of winkelketens, of namens hen rechthebbenden. Duplicatie hiervan, op welke wijze ook en voor welk doel ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaren c.q. rechthebbenden.

Ofschoon deze website met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan het zijn dat zij onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie bevat. Bovendien kan de informatie op deze website voortdurend veranderen. U kunt aan de informatie op deze website dan ook geen enkel recht ontlenen.


Deze website bevat links naar externe websites. DRM kan niet instaan voor de inhoud van deze externe websites.

Als u een klacht heeft over deze website of de verstrekte informatie daarop, kunt u dit doorgeven via dit formulier

Gratis Parkeren

U kunt bij ons gratis parkeren. Met de lift of trap bereikt u de winkels. Met de roltrap bereikt u de tweede verdieping.

Kinderopvang

Ook makkelijk: elke zaterdag kinderopvang van 10.00-16.00 zodat u uw handen even vrij heeft.

Alles overdekt

Heel makkelijk: het winkelcentrum én de parkeergarage zijn overdekt. Altijd lekker droog winkelen.